Thẻ tag: Đức Thượng Residence

Liền kề Đức Thượng Residence, Hoài Đức, Hà Nội

Phối cảnh dự án khu nhà ở liền kề Đức Thượng Residence, Hoài Đức, Hà Nội

Liền kề Đức Thượng Residence, Hoài Đức, Hà Nội là khu đất dự án bồi thường hỗ trợ giải phòng mặt bằng phục vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá trên địa bàn xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội Tổng quan dự án Đông Dương – Đức Thượng […]