Showing all 6 results

Đang mở bán
Thanh toán 30% nhận nhà
Thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội
Giá : 1xx tr/m²
Giao nhà : 03/2025
Đang mở bán
Thanh toán 30% nhận nhà
Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Giá : 6x tr/m²
Giao nhà : 2026
Đang mở bán
Thanh toán 30% nhận nhà
KDT Smart City, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Giá : 7x tr/m²
Giao nhà : 2026
Đang mở bán
Thanh toán 30% nhận nhà
TP Bắc Giang
Giá : 5x tr/m²
Giao nhà : 202x
Đang mở bán
Thanh toán 30% nhận nhà
Số 6 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội
Giá : 1xx tr/m²
Giao nhà : 03/2025
Đang mở bán
Thanh toán 30% nhận nhà
Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Giá : 6x tr/m²
Giao nhà : 2026