Showing all 2 results

Đang mở bán
Thanh toán 30% nhận nhà
KDT Smart City, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Giá : 7x tr/m²
Giao nhà : 2026
Đang mở bán
Thanh toán 30% nhận nhà
TP Bắc Giang
Giá : 5x tr/m²
Giao nhà : 202x